Psykolog Christina Ganslev
Om psykologen

Om psykologen

For mig er psykologsamtaler et unikt samarbejde: Du er eksperten i dit liv og hvad der giver mening for dig, – jeg kan byde ind med faglig viden, solid erfaring, og være en empatisk og neutral samtalepartner på vejen til at få det bedre. Den udveksling og dynamik gør, at vi sammen kan finde netop de metoder, der virker bedst for dig til at komme godt videre i livet. Fagligt vil du også møde en højtuddannet psykolog, med en grunding erfaring inden for det psykologiske felt.

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet som cand. psych, siden autoriseret af Psykolognævnet, og aktuelt ved at blive godkendt som specialist i psykoterapi. Jeg er underlagt psykologloven, og følger de Etiske Retningslinjer for psykologer. Jeg er ligeledes medlem af Dansk Psykologforening og af det internationale netværk for Compassion Fokuseret forskning.

Jeg har en 2-årig videreuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi, en 2-årig videreuddannelse i Compassion Fokuseret Terapi (CFT), jeg har en længerevarende uddannelse og træning i mindfulness og en række af kurser i øvrige terapeutiske retninger (NARM, ISTDP, Eksistentiel Terapi).

Jeg har taget kurser i udredning, diagnosticering og afklaring, har deltaget i forskningsprojekter og været igangsætter på flere store projekter for nye måder at behandle på.

Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde. Jeg bor privat i Køge og er en aktiv del af livet i byen.

Erfaringsmæssigt har jeg især arbejdet med

Organisations og Arbejdspsykologi, hvor jeg har arbejdet med trivsel, rekruttering, personaleudvikling, MUS samtaler mm. (primært 2004-2010)

Mindfulness og meditation: Jeg har gennem en årrække undervist i mindfulness og meditation, både 1-1, på kurser og på retreats. Jeg har især undervist rundt omkring i Europa, samt deltaget i undervisning af nye mindfulness instruktører og terapeuter (2000- nu).

Liaisonpsykiatri / Funktionelle Lidelser: Jeg har gennem en lang årrække psykiatrien arbejdet med udredning og behandling af stort set alle mere omfattende psykologiske og psykosomatiske problematikker. Du kan derfor være tryg ved at jeg er grundig i min tilgang til forståelsen af en problematik og at jeg kan spotte hvis dine udfordringer bunder i mere grundlæggende tilstande i psyken eller kroppen (2015-2021).